Un produs Blogger.

likeboxpopup

vineri, 22 noiembrie 2013

Rugăciune de mare folos


Vă prezentăm astăzi o frumoasă rugăciune care face minuni.
Trebuie să o spuneţi dimineaţa, pentru a fi apăraţi de cel rău. A fost recomandată de la Schitul Pătrunsa, unde mama mea a găsit rezolvarea la probleme deosebit de dificile. Schitul Pătrunsa se găseşte într-un peisaj mirific la 7 kilometri de satul Bărbăteşti, judeţul Vâlcea. A fost construit în 1740 de episcopul Climent al Râmnicului, în amintirea mamei sale, Paraschiva Modoran, care l-a născut în acel loc. Ea fugise din satul Pietrarii de jos de teama invadatorilor turci şi se adăpostise la poalele muntelui Buila în locul numit în prezent Pătrunsa. Sfântul Patrick (Patriciu) este un sfânt patron al Irlandei şi Islandei şi este sărbătorit în ziua de 17 martie de Biserica Catolică. Este considerat fondatorul creştinismului iraldez. Vom prezenta mâine povestea lui! (Odette Popescu)


Platoşa Sfântului Ierarh Patrick, Apostolul Irlandei

(Strigătul cerbului)

Mă ridic astăzi
întru
nemărginita putere, chemarea Treimii-
Credinţa în Trei
Mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.

Mă ridic astăzi
întru puterea Naşterii lui Hristos şi a Botezului Său
întru puterea Răstignirii Lui şi Mormântul în care a fost pus
întru puterea Învierii Lui şi Înălţării Sale,
întru puterea Pogorârii Lui la Judecata cea nemitarnică.

Mă ridic astăzi
întru
puterea cerului,
lumina soarelui,
strălucirea zăpezii,
frumuseţea focului,
iuţelea fulgerului,
sprinteneala vântului,
adâncimea mării,
statornicia pământului,
tăria stâncilor.

Mă ridic astăzi
întru
puterea lui DUMNEZEU să mă îndrume,
tăria lui DUMNEZEU să mă ţină,
înţelepciunea lui DUMNEZEU să mă călăuzească,
ochiul lui DUMNEZEU să mă vegheze,
urechea lui DUMNEZEU să mă audă,
cuvântul lui DUMNEZEU, să-mi dea grai,
mâna lui DUMNEZEU, să mă păzească,
calea lui DUMNEZEU, să-mi stea înainte,
pavăza lui DUMNEZEU, să mă acopere,
oastea lui DUMNEZEU, să mă apere,
de cursele dracilor,
de ademenirile păcatelor,
de poftele firii căzute,
de tot cel ce-mi voieşte răul,
fie aproape ori departe,
fie singur ori în mulţime.

Acestea toate le chem astăzi
împotriva a toată puterea vrăjmaşă fără de milă
ce va să vie asupra trupului, cugetului şi sufletului meu:
împotriva descântecelor prorocilor mincinoşi,
împotriva legilor întunecate ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor închinării la idoli,
împotriva vrăjilor femeilor, fierarilor şi druizilor,
împotriva a toată cunoştinţa oprită
                                               sufletului omenesc,
HRISTOS să mă păzească astăzi
de toată otrava, de ardere,
de înecare, de rană,
ca să mă învrednicesc de multă răsplată.

HRISTOS cu mine, HRISTOS înainte,
HRISTOS în urmă, HRISTOS înăuntru,
HRISTOS deasupra, HRISTOS dedesubt,
HRISTOS la dreapta, HRISTOS la stânga,
HRISTOS când mă culc, HRISTOS când şed,
                                       HRISTOS când mă scol,
HRISTOS în cetate, HRISTOS în toate mijloacele de transport: pe pământ, pe sub pământ, pe ape, pe sub ape sau în aer,
HRISTOS în inima a tot cel ce cuguetă la mine,
HRISTOS în gura a tot cel ce vorbeşte cu mine sau despre mine,
HRISTOS în tot ochiul care mă vede,
HRISTOS în toată urechea ce mă aude.

Mă ridic astăzi,
întru
nemărginita putere, chemarea Treimii
Credinţa în Trei
Mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul,

A Domnului este mântuirea,
A Domnului este mântuirea,
A lui HRISTOS este mântuirea,
Mântuirea Ta, Doamne, fie pururea cu noi.

    Amin! Amin! Amin!
 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Urmariti-ne pe Email !

Urmariti-ne pe Email !

Intraţi în comunitatea LUFEBA

Pentru a primi update-uri daţi click pe butonul de like de mai sus!

Votati-ne!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Intrati in comunitatea LUFEBA. Dati click pe butonul de like de mai jos

Powered By | Blog Gadgets Via Blogger Widgets